Naučite više o svojim pravima i pristupačnosti na internetu kroz kviz znanja

Koliko znate o pravima osoba s invaliditetom u elektroničkim komunikacijama? Pokrenite simulacije u kvizu i pogledajte barijere na koje nailaze osobe s poteškoćama vida i motoričkim poteškoćama pri korištenju interneta!

Pokrenite kviz Saznajte više

Aplikaciju su razvili HAKOM i FER u sklopu projekta suradnje "Pogled u budućnost 2020".

Saznajte više o projektu na službenoj web stranici.


Jeste li znali da ...

... je pravo na pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama jedno od osnovnih ljudskih prava prema UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom?

Znate li da veliki broj korisnika ima poteškoće pri korištenju zbog različitih urođenih ili stečenih poteškoća vida, sluha i motorike? Znate li da veliki broj osoba starije dobi ima poteškoća u korištenju informacijskih i komunikacijskih usluga?

Znate li da je na svijetu - prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske banke - gotovo milijardu osoba s nekom vrstom poteškoće?

Kome je kviz namijenjen?

Korisnicima

Razvijateljima

Dizajnerima

Koristimo li i pristupamo Internetu jednako?

Ono što korisniku bez poteškoće izgleda kao lijepi dizajn neke stranice weba, korisniku s poteškoćom je nepremostiva barijera koja ga dijeli od svakodnevnih vijesti o zbivanjima u svijetu, meteorološkim prilikama ili mu priječi komunikaciju s drugim osobama.

Pristupačnost je način osiguravanja pristupa i korištenja sadržaja weba od strane svih korisnika, bez obzira na njihove mogućnosti. Svim korisnicima, posebno osobama starije dobi i osobama s invaliditetom, pristupačni dizajn omogućava da opažaju, razumiju, upravljaju i interaktivno koriste sadržaje weba.

Spremni?

Pokrenite kviz